Ανάπτυξη μιας πολύ ειδικής διάγνωσης για την αυτοάνοση αυτόνομη γαγγλιονοπάθεια

Σε συνεργασία με ερευνητές από 7 Ελληνικούς ακαδημαϊκούς φορείς (5 πανεπιστημιακές κλινικές και 2 ερευνητικούς φορείς)  και δύο Ευρωπαϊκές κλινικές, δημοσιεύσαμε πρόσφατα στο περιοδικό Neurology, Neuroimmunology & Neuroinflammation (Karagiorgou et al., 2022;9:e1162. doi:10.1212/NXI.0000000000001162), με i.f. 8,5, την ανάπτυξη μιας πολύ ειδικής ανοσολογικής διάγνωσης για την αυτοάνοση αυτόνομη γαγγλιονοπάθεια (autoimmune autonomic ganglionopathy, AAG) με κυτταρικό ανοσοφθορισμό (cell based assay, CBA). Η μέθοδος αυτή ξεπερνά το μεγάλο μειονέκτημα του ραδιοανοσοπροσδιορισμού (RIA) για την ανίχνευση αντισωμάτων κατά του γαγγλιονικού υποδοχέα της ακετυλοχολίνης (α3-nAChR), συγκεκριμένα την μη ικανοποιητική ειδικότητα (για την AAG) των χαμηλών τίτλων αντι-α3-nAChR αντισωμάτων.

Συγκεκριμένα, αναπτύξαμε μια πρωτοποριακή, ευαίσθητη δοκιμασία CBA, με  κύτταρα επιμολυσμένα με τον α3-nAChR για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι της εξωκυτταρικής περιοχής του α3-nAChR. Με τη μέθοδο αυτή (παράλληλα με την κλασσική RIA) ελέγξαμε ορούς από 68 ασθενείς με πιθανή ή επιβεβαιωμένη διαταραχή του αυτονόμου.

Είκοσι πέντε ασθενείς βρέθηκαν θετικοί σε αντισώματα κατά του α3-nAChR με τη RIA ενώ μόνο 15/25 ήταν θετικοί και με το CBA. Είναι ενδιαφέρον όμως ότι και οι 15 θετικοί ασθενείς με το CBA είχαν AAG, ενώ οι 10 CBA-αρνητικοί/RIA-θετικοί ασθενείς είχαν άλλες νευρολογικές ασθένειες. Κανένας ορός δεν δεσμεύτηκε σε κύτταρα χωρίς τον α3-nAChR. Επίσης ελέγξαμε και ορούς από 2600 ασθενείς με υποψία για άλλα αυτοάνοσα νευρολογικά νοσήματα, ως αρνητικούς μάρτυρες και κανείς τους δεν ήταν θετικός με το CBA.

Συμπερασματικά, δείξαμε ότι σε αντίθεση με την καθιερωμένη RIA για τα αντισώματα κατά α3-nAChR, η οποία σε χαμηλούς τίτλους είναι ανεπαρκούς ειδικότητας για την AAG, το CBA που αναπτύξαμε φαίνεται ότι είναι ειδικό για την AAG, και τουλάχιστον εξίσου ευαίσθητο με την RIA. Ήδη προσφέρουμε αυτήν την μέθοδο για την διάγνωση των αντι-α3 αντισωμάτων, η οποία είναι επίσης οικονομικότερη και ταχύτερη.

H μελέτη αυτή επίσης βραβεύτηκε στο 8ο  Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας (ΕΛ.Α.Ν.Ι.), και επιλέχθηκε για προφορικές παρουσιάσεις στο 8ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Νευρολογίας (Ιούνιο 2022), στο 13ο Διεθνές Συνέδριο για την Αυτοανοσία («AUTO 2022», Ιούνιο 2022). Τέλος, είναι ενδιαφέρον ότι η οργάνωση Dysautonomia International ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για την μέθοδό μας, ήδη ανακοίνωσαν την εργασία μας στο Facebook  (στα Research Update) και μας κάλεσαν να την παρουσιάσουμε στο 10th Annual Conference τον Ιούλιο 2022.


 

Νέες εξετάσεις για δυσαυτονομία (α3), εγκεφαλίτιδες (Kelch), νευροπάθειες, μυασθένεια (αγρίνη) κ.α.

Πρόσφατα έχουμε εισαγάγει τις παρακάτω σημαντικές νέες εξετάσεις. Οι πρώτες, για αυτοάνοση δυσαυτονομία (αντι-α3-AChR με CBA) και παρανεοπλασματικές εγκεφαλίτιδες (αντι-Kelch11), έχουν αναπτυχθεί και εκτελούνται στο εργαστήριό μας, ενώ μερικές άλλες, για περιφερικές νευροπάθειες (αντι-Caspr1, και Contactin-2) και για μυασθένεια (αντι-αγρίνη), γίνονται σε συνεργαζόμενα διαπιστευμένα εργαστήρια του εξωτερικού. Επίσης σας υπενθυμίζουμε μερικές σχετικά νέες σημαντικές εξετάσεις μας για βιοδείκτες νευροεκφυλιστικών νόσων σε πλάσμα και ΕΝΥ, για τις οποίες ίσως έχετε ήδη ενημερωθεί. Συγκεκριμένα: 

Α.  Εξετάσεις που αναπτύχθηκαν και εκτελούνται στο εργαστήριό μας

1. Αντισώματα κατά γαγγλιονικών νικοτινικών υποδοχέων (α3-AChR) με νέα μέθοδο (κυτταρικό ανοσοπροσδιορισμό, CBA), με πολύ υψηλή ειδικότητα για την αυτοάνοση δυσαυτονομία. Την μέθοδο αυτή αναπτύξαμε και δημοσιεύσαμε πολύ πρόσφατα σε πολύ αξιόλογο περιοδικό, σε συνεργασία με Ελληνικές Νευρολογικές Κλινικές και διεθνείς συνεργάτες (Karagiorgou Κ. et al. Neurol. Neuroim. Neuroinfl. 2022). Αντίθετα από την καθιερωμένη RIA η οποία σε χαμηλούς τίτλους αντισωμάτων έχει πολύ χαμηλή ειδικότητα (~50%), η CBA που αναπτύξαμε φαίνεται ότι είναι πλήρως ειδική και τουλάχιστον εξίσου ευαίσθητη με την RIA. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ειδική ανακοίνωση γι αυτήν την μελέτη, και για το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από διεθνή συνέδρια και από τον οργανισμό Dysautonomia International.

2. Αντισώματα κατά του νέου αντιγόνου Kelch-like protein 11, τα οποία εντοπίζονται σε σημαντικό ποσοστό των ασθενών με παρανεοπλασματικές εγκεφαλίτιδες, και συνιστώνται κυρίως σε ασθενείς με ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων όπως: παρεγκεφαλιδική συνδρομή και στελεχιαία συνδρομή,  συχνά με κακοήθεια (όγκοι γεννητικών κυττάρων των όρχεων, αλλά και άλλες κακοήθειες) (Dubey D. et al. JAMA Nerology, 2020; Graus F et al. Neurol. Neuroim. Neuroinfl  2022). Και αυτά ανιχνεύονται με κυτταρικό ανοσοπροσδιορισμό (CBA). Πρέπει όμως να τονιστεί ότι το αποτέλεσμα πρέπει να εκτιμάται με επιφύλαξη και να συνεκτιμάται με άλλες διαγνωστικές εξετάσεις και με την κλινική εικόνα του ασθενούς, καθώς οι σχετικές μελέτες είναι περιορισμένες και δεν έχει γίνει ακόμη εξαντλητικός χαρακτηρισμός του φάσματος των συνδρόμων των θετικών σε αυτά τα αντισώματα.

Β. Εξετάσεις που εκτελούνται σε συνεργαζόμενα εργαστήρια του εξωτερικού

3. Δύο νέες εξετάσεις για περιφερικές νευροπάθειες τύπου CIDP: αντισώματα κατά Caspr1, και Contactin-2 (επιπλέον των ήδη προσφερόμενων εξετάσεων για αντισώματα κατά Contactin-1 και Neurofascin 155/186, με τις οποίες προσφέρονται και ως πακέτο). Η εντόπιση αυτών των αντισωμάτων σε ασθενείς με CIDP σύμφωνα με την πρόσφατη βιβλιογραφία είναι σημαντική για την επιλογή της καταλληλότερης ανοσοθεραπείας (φαίνεται ότι αυτοί οι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται στην IVIG αλλά συχνά ανταποκρίνονται σε θεραπείες εξάντλησης των Β κυττάρων, π.χ. με Rituximab).

4. Αντι-Αγρίνη αντισώματα τα οποία ενέχονται στη βαριά μυασθένεια, με διαγνωστικό ενδιαφέρον κυρίως για την «οροαρνητική» μυασθένεια. Η αγρίνη εκκρίνεται από την νευρική απόληξη και συνδέεται και ενεργοποιεί την LRP4 η οποία με την σειρά της συνδέεται και ενεργοποιεί την MuSK.

Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι πρόσφατα αναλάβαμε στο εργαστήριο μας την μέτρηση βιοδεικτών της νόσου Alzheimer στο πλάσμα του αίματος με την επαναστατική τεχνολογία SIMOA: Συγκεκριμένα την μέτρηση του ειδικού για την Alzheimer βιοδείκτη pTau181, και του γενικού βιοδείκτη για νευροεκφυλιστικές νόσους, NFL (για Alzheimer, σκλήρυνση κατά πλάκας κ.α.). Τέλος υπενθυμίζουμε ότι η μέτρηση των τεσσάρων βιοδεικτών στο ΕΝΥ για Alzheimer και ασθένεια Creutzfeldt-Jacob γίνεται πλέον εντός 24 ωρών με την τεχνολογία Lumipulse.


 

Μέτρηση βιοδεικτών της Alzheimer στο αίμα με την πρωτοποριακή τεχνολογία SIMOA, στο εργαστήριο μας

Με την τεχνολογία SIMOA (και τον αυτόματο αναλυτή HD-X της Quanterix), που έχουμε πρόσφατα εγκαταστήσει στο εργαστήριο μας,  εκτελούμε πλέον τον προκαταρκτικό έλεγχο για τη διάγνωση, πρόγνωση και  παρακολούθηση της νόσου Alzheimer με τη μέτρηση του βιοδείκτη pTau181 στο πλάσμα του αίματος των ασθενών.
     Την παρούσα περίοδο εξελίσσεται μια επανάσταση στη διάγνωση της νόσου Alzheimer. Συγκεκριμένα, με εξαιρετικά ευαίσθητες τεχνικές (κυρίως με την τεχνολογία SIMOA, single-molecule array) επιτυγχάνεται η αξιόπιστη μέτρηση  βιοδεικτών της νόσου Alzheimer στο πλάσμα του αίματος του ασθενή.  Έχει ήδη δειχθεί σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά (π.χ. δημοσιεύσεις 1-19) ότι ειδικά η μέτρηση των επιπέδων της φωσφορυλιωμένης Tau (pTau) στο πλάσμα παρέχει μια πολύ σημαντική διαγνωστική ένδειξη για την Alzheimer.
     Αν και έχει δειχθεί επανειλημμένα ότι η pTau181 στο πλάσμα αποτελεί σημαντικό μη επεμβατικό βιοδείκτη για τη διάγνωση, πρόγνωση  και  παρακολούθηση της πορείας της νόσου (1-19), οι μετρήσεις αυτές είναι ακόμη σε πειραματικό στάδιο, και τα αποτελέσματα πρέπει να αξιολογούνται με επιφύλαξη. Το «θετικό αποτέλεσμα» δεν είναι παθογνωμονικό αλλά κυρίως συνιστά τη διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων.
     Οι μέσες τιμές ευαισθησίας και ειδικότητας της μεθόδου μεταξύ ασθενών με Alzheimer και «υγιών» από 4 μεγάλες μελέτες ήταν 89% και 86% αντίστοιχα (4,8,9,15). Σε δικές μας μελέτες σε συνεργασία με άλλα κέντρα (π.χ. J. Tzartos et al., Biomolecules, 2022, 12, 1099. https://doi.org/10.3390/biom12081099) η ευαισθησία και ειδικότητα της Alzheimer έναντι ασθενών με άλλες άνοιες είναι τουλάχιστον 72% και 76%, αντίστοιχα, με cut-off τα 2.9 pg/ml, ενώ στα 4.0 pg/ml η ειδικότητα φτάνει το 86%.
     Παράλληλα, μετρούμε πλέον στο εργαστήριο μας και τα NFL (πάλι με SIMOA), τα οποία αν και δεν είναι ειδικά για τη νόσο Alzheimer, μπορεί να είναι χρήσιμα για την παρακολούθηση της πορείας της νόσου.
     Οι ασθενείς μπορούν να έρχονται στο διαγνωστικό μας για αιμοληψία για μέτρηση της pTau181 (ή και των NFL),  με προσιτό κόστος. Εντός Αττικής υπάρχει δυνατότητα και για αιμοληψία κατ’οίκον, ενώ, κατόπιν συνεννόησης, μπορεί να μας αποστέλλεται πλάσμα του αίματος των ασθενών από όλη την Ελλάδα με courier.

     Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι ο έλεγχος των 4 βιοδεικτών της Alzheimer στο ΕΝΥ  (β-αμυλοειδή-42/40, Tau, pTau) γίνεται στο εργαστήριο μας αυθημερόν με τον αυτόματο αναλυτή Lumipulse.

 20211129_124417_comp.jpg

Βιβλιογραφία

 1. Bayoumy S, et al.  Clinical and analytical comparison of six Simoa assays for plasma P-tau isoforms P-tau181, P-tau217, and P-tau231. Alzheimers Res Ther. 2021. 13(1):198.
 2. Chatterjee P, et al. Diagnostic and prognostic plasma biomarkers for preclinical Alzheimer's disease. Alzheimers Dement. 2021.
 3. Cullen NC et al.  Individualized prognosis of cognitive decline and dementia in mild cognitive impairment based on plasma biomarker combinations. Nature Aging  2021. 1:114-123.
 4. Ding X, et al. Ultrasensitive assays for detection of plasma tau and phosphorylated tau 181 in Alzheimer's disease: a systematic review and meta-analysis. Transl Neurodegener. 2021. 10(1):10.
 5. Gonzalez MC, et al. Association of Plasma p-tau181 and p-tau231 Concentrations With Cognitive Decline in Patients With Probable Dementia With Lewy Bodies. JAMA Neurol. 2021 Nov 22:e214222.
 6. Janelidze S, et al.  Plasma P-tau181 in Alzheimer's disease: relationship to other biomarkers, differential diagnosis, neuropathology and longitudinal progression to Alzheimer's dementia. Nat Med. 2020. 26:379-386.
 7. Karikari TK, et al.  Blood phosphorylated tau 181 as a biomarker for Alzheimer's disease: a diagnostic performance and prediction modelling study using data from four prospective cohorts. Lancet Neurol. 2020. 19(5):422-433.
 8. Karikari TK, et al.  Diagnostic performance and prediction of clinical progression of plasma phospho-tau181 in the Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. Mol Psychiatry. 2021 26:429-442.
 9. Lantero Rodriguez J,  et al. Plasma p-tau181 accurately predicts Alzheimer's disease pathology at least 8 years prior to post-mortem and improves the clinical characterisation of cognitive decline. Acta Neuropathol. 2020. 140(3):267-278.
 10. Lleó A, et al. Phosphorylated tau181 in plasma as a potential biomarker for Alzheimer's disease in adults with Down syndrome. Nat Commun. 2021. 12(1):4304.
 11. Lussier FZ, et al. ; Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative. Plasma levels of phosphorylated tau 181 are associated with cerebral metabolic dysfunction in cognitively impaired and amyloid-positive individuals. Brain Commun. 2021. 3: fcab073.
 12. Mielke MM, et al. Comparison of Plasma Phosphorylated Tau Species With Amyloid and Tau Positron Emission Tomography, Neurodegeneration, Vascular Pathology, and Cognitive Outcomes. JAMA Neurol. 2021, 78:1108-1117.
 13. Moscoso A et al.  Longitudinal Associations of Blood Phosphorylated Tau181 and Neurofilament Light Chain With Neurodegeneration in Alzheimer Disease. JAMA Neurol. 2021. 78:396-406.
 14. Moscoso A,  et al. Time course of phosphorylated-tau181 in blood across the Alzheimer's disease spectrum. Brain. 2021. 144(1):325-339.
 15. O'Connor A, et al. Plasma phospho-tau181 in presymptomatic and symptomatic familial Alzheimer's disease: a longitudinal cohort study. Mol Psychiatry. 2020.
 16. Suárez-Calvet M, et al. Novel tau biomarkers phosphorylated at T181, T217 or T231 rise in the initial stages of the preclinical Alzheimer's continuum when only subtle changes in Aβ pathology are detected. EMBO Mol Med. 2020 Dec 7;12(12):e12921.
 17. Therriault J, et al.. Association of plasma P-tau181 with memory decline in non-demented adults. Brain Commun. 2021. 3(3):fcab136.
 18. Thijssen EH, et al. Diagnostic value of plasma phosphorylated tau181 in Alzheimer's disease and frontotemporal lobar degeneration. Nat Med. 2020 .26:387-397.
 19. Wang YL, et al.  Plasma p-tau181 Level Predicts Neurodegeneration and Progression to Alzheimer's Dementia: A Longitudinal Study. Front Neurol. 2021 Sep 7;12:695696.

 

Ypourgeio ependyseisFLNEAETPAEN 700

OPERATIONAL PROGRAM: “Competitiveness, Enterpreneurship and Innovation”

TITLE: Biomarkers in autoimmune neurological diseases,

NeuroMarkers, MIS 5031816

PARTNERS

Hellenic Pasteur Institute

Tzartos NeuroDiagnostics

BUDGET: 689.040 €

NeuroMarkers aims to develop new diagnostic tests where new antibodies against the neuronal nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) will be used as biomarkers to monitor neuroimmunological diseases.

There are muscle type and neuronal nAChRs. The muscle type nAChR is located on the postsynaptic membrane of the neuromuscular junction and mediates neurotransmission for muscle contraction. It is the major antigen in myasthenia gravis (MG), a model autoimmune disease induced by the antibodies that destroy the nAChRs. Neuronal nAChRs are distinguished in many subtypes and are widely distributed in the nervous system and in several non-neuronal tissues. They regulate neuronal excitability through neurotransmitters. Loss or dysfunction of neuronal nAChRs is associated with many neurological and neuropsychiatric diseases, such as Parkinson's, Alzheimer's, autism, schizophrenia and others.

Recently, autoantibodies to other synaptic receptors have been associated with the induction of symptoms that compose a spectrum of symptoms, characteristic of autoimmune encephalitis and related syndromes (AES). AES is the cause of> 20% of cases of encephalitis. However, many AES patients are seronegative for known antibodies, stressing the need for a systematic search for new antibodies for early diagnosis, proper treatment and prognosis of the disease.

Neuronal nAChRs are candidate autoantigens in AES, as they are important in intraneuronal brain communication, while mutations have been linked to the underlying symptoms of AES. A major role in AES is played by the hippocampus, as it is part of the limbic system, which is often damaged during the onset of the disease, whereas most of the known AES antigens are expressed in this area. Interestingly, several nAChR subunits are expressed in the hippocampus as well.

In addition, several MG patients have additional neurological symptoms that are similar to those of AES and may be due to the cross-reaction of muscle nAChR antibodies with neuronal nAChRs or the production of specific antibodies following epitope spreading.

Based on our experience with nAChRs, the identification of new autoantigens, the development of diagnostic tests and encouraging preliminary experiments, we will investigate neuronal nAChRs as autoantigens in seronegative patients with possible AES.

We suggest:

 • Production of nAChR-autoantigens
 • Study of the pathogenicity of autoantibodies
 • Development of sensitive detection techniques for new nAChR antibodies
 • Search for autoantibodies against neuronal nAChRs in AES and MG patients
 • Correlation of the new antibodies with clinical symptoms and follow-up in AES

The characterization of new biomarkers and the development of new diagnostics will reduce the incidence of patients with encephalitis of unknown etiology and will contribute to proper monitoring and early immunotherapy, reduction of mortality and hospitalization costs. Furthermore, knowing the mechanism of action of specific antibodies will facilitate the development of specific therapeutic approaches.

 


Ενημερώνουμε τους επισκέπτες και συνεργάτες μας ότι όλο το τακτικό προσωπικό της Τζάρτος ΝευροΔιαγνωστική έχει εμβολιαστεί κατά της covid-19. Επίσης λαμβάνουμε όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την ασφάλεια του προσωπικού και των επισκεπτών μας κατά της μόλυνσης από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2.


Αυθημερόν έλεγχος των βιοδεικτών για Alzheimer και CJD (β-αμυλοειδή και Tau/pTau) με τη νέα τεχνολογία της Lumipulse.

Η μέτρηση των βιοδεικτών β-αμυλοειδές 1-42, β-αμυλοειδές 1-40, ολική Tau και phosphoTau στο ΕΝΥ, για Alzheimer και CJD, γίνεται πλέον στο εργαστήριό μας με τη νέα δυναμική τεχνολογία Lumipulse της Fujirebio, η οποία είναι ήδη η διεθνώς επικρατούσα τεχνολογία για την μέτρηση αυτών των βιοδεικτών. Η συγκεκριμένη τεχνολογία (χρησιμοποιεί χημειοφωταύγεια με τον αναλυτή Lumipulse G600II τον οποίο έχουμε πρόσφατα αποκτήσει) παρέχει αυτοματοποιημένες και ακριβέστερες μετρήσεις αυτών των βιοδεικτών και επιτρέπει την μέτρησή τους χωρίς καμία καθυστέρηση από την παραλαβή του δείγματος. Η παράδοση του αποτελέσματος γίνεται εντός 24 ωρών, ενώ σε επείγουσες περιπτώσεις δίνεται εντός 1-2 ωρών. Οι τιμές των μετρήσεων, και τα όρια τους, είναι αντίστοιχες με αυτές της κλασσικής ELISA ενώ το εργαστήριό μας εξακολουθεί να συμμετέχει στο Πανευρωπαϊκό δίκτυο ποιοτικού ελέγχου για τους συγκεκριμένους βιοδείκτες.


Στα «Ερευνητικά Νέα της Τζάρτος Νευροδιαγνωστική» και στα «Βιογραφικά» παρουσιάζονται οι αναφορές των πρόσφατων δημοσιεύσεων των μελών του εργαστηρίου μας (περιόδου 2018-5/2021)


Σε συνεργασία με τους καθηγητές Jens Kuhle και Λουδοβίκο Κάππο (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Βασιλείας, Ελβετία), προσφέρουμε τη δυνατότητα μέτρησης των συγκεντρώσεων των νευροϊνιδίων χαµηλού µοριακού βάρους (Neurofilament light chains, NfL (Νευροϊνίδια) στους ορούς των ασθενών με την εξαιρετικά ευαίσθητη τεχνική SiMoA (single-molecule array) (1,3).

Τα NfL (Νευροϊνίδια) αποτελούν ένα ειδικό τμήμα του κυτταροσκελετού των νευρικών κυττάρων. Τα επίπεδα των NfL αυξάνονται μετά από νευροαξονική βλάβη, όχι μόνο στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αλλά και στο αίμα, υποδεικνύοντας νευροαξονική βλάβη ανεξάρτητα από το αίτιο (1).

Υψηλές τιμές NfL (Νευροϊνίδια) στον ορό έχουν ανιχνευθεί στη σκλήρυνση κατά πλάκας, άνοια, εγκεφαλικά επεισόδια, εγκεφαλικά τραύματα, πλάγια αμυατροφική σκλήρυνση, νόσο Parkinson και νόσο Huntington (1). Εμπλέκονται επίσης και σε αρκετές άλλες νευρολογικές ασθένειες για τις οποίες όμως η συσχέτισή ΝfL και ασθένειας δεν έχει ακόμη μελετηθεί συστηματικά (1). 

Αν και οι υψηλές τιμές των NfL δεν είναι παθογνωμονικές για συγκεκριμένη νευρολογική ασθένεια, φαίνεται να αποτελούν σημαντικό βιοδείκτη για τη παρακολούθηση της δραστηριότητάς της σκλήρυνση κατά πλάκας (2,3,4), την πρόγνωση της εξέλιξής της (5) και για την επίδραση της θεραπείας της (3,4).

Από σήμερα μπορείτε να παραπέμπετε τους ασθενείς σας (κυρίως με πιθανή σκλήρυνση κατά πλάκας) στο διαγνωστικό μας για μέτρηση των επιπέδων NfL στον ορό τους (θα στέλνονται στην Ελβετία). Όπως ίσως γνωρίζετε, διατηρούμε κατεψυγμένους τους ορούς των ασθενών για αρκετά έτη, οπότε στις περιπτώσεις που οι ασθενείς σας έχουν εξεταστεί στο παρελθόν σε εμάς θα μπορεί να γίνει και έλεγχος της αυξομείωσης των επιπέδων των NfL με τον χρόνο, τις θεραπείες που έλαβαν και την εξέλιξη της νόσου.

Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι η διεθνής έρευνα για τη συσχέτιση των επιπέδων των NfL στον ορό με παραμέτρους της ασθένειας είναι σε εξέλιξη και, τουλάχιστον προς το παρόν, τα αποτελέσματα πρέπει να αξιολογούνται με προσοχή, και σε συσχέτιση με τις άλλες εξετάσεις του ασθενούς.

Βιβλιογραφία:

 1. Khalil M., et al, Nat, Rev, Neurol. 2018. Neurofilaments as biomarkers in neurological disorders.
 2. Kuhle J, et al. Mult Scler. 2016.Oct.22(12):1550-1559. Serum neurofilament light chain in early relapsing remitting MS is increased and correlates with CSF levels and with MRI measures of disease severity.
 3. Disanto G, et al.  Ann Neurol. 2017;81(6):857-870. Serum neurofilament light: a biomarker of neuronal damage in multiple sclerosis
 4. Novakova L, et al., Neurology. 2017;89(22):2230-2237. Monitoring disease activity in multiple sclerosis using serum neurofilament light protein
 5. Barro C, et al. Brain, 2018 April 15. Serum neurofilament as a predictor of disease worsening and brain and spinal cord atrophy in multiple sclerosis

 


Aπό σήμερα οι εντός Ελλάδος, εκτός Αθηνών, ασθενείς και ιατροί μπορούν να αποστέλλουν τα βιολογικά δείγματα για διαγνωστικό έλεγχο στο εργαστήριό μας χωρίς καμία χρέωση για την μεταφορά, ειδικά μέσω του μεταφορέα (courier) ACS. Έχουμε υπογράψει σύμβαση με την ACS και θα αρκεί να τους δίνετε την διεύθυνσή μας (Τζάρτος ΝευροΔιαγνωστική, Εσλιν 3, Αμπελόκηποι, Αθήνα, 11523), και να δηλώνετε ότι η πληρωμή θα γίνεται από εμάς. 

Δεν μπορούμε να καλύπτουμε το κόστος έξτρα υπηρεσιών όπως παράδοσης σε συγκεκριμένη ώρα, παράδοσης το Σάββατο, αυθημερόν παράδοσης, κόστος συσκευασίας κ.α. Τέτοιες υπηρεσίες θα πρέπει να τις επιβαρύνεται ο ασθενής, εκτός αν έχει γίνει προσυνεννόηση. Επίσης δεν μπορούμε να καλύπτουμε το κόστος αποστολών από την Κύπρο.

Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να γίνεται χρήση της προσφοράς και από ασθενείς Νοσοκομείων της Αττικής, όταν δεν είναι δυνατό να έρχονται οι ίδιοι ούτε να μας φέρνουν τα βιολογικά δείγματα οι συγγενείς τους.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε 1-2 παγοκύστες ή θερμός, αλλά παρακαλούμε η συνολική συσκευασία να μην υπερβαίνει τα δύο κιλά και να έχει διαστάσεις μέχρι περίπου ενός κουτιού υποδημάτων (π.χ. 20 X 16 X 30 cm). Αν είναι απαραίτητο, μπορεί να είναι και κάπως μεγαλύτερο αλλά θα αυξηθεί το κόστος που θα επιβαρυνθεί το εργαστήριό μας. Παρακαλούμε να αποφεύγετε την αποστολή δειγμάτων Πέμπτη και Παρασκευή για να μην ταλαιπωρούνται κατά το Σαββατοκύριακο.

Σας παρακαλούμε επίσης να εσωκλείετε και το νέο παραπεμπτικό μας (θα το βρείτε στις Πληροφορίες για Ιατρούς) με υπογραφές ασθενούς και ιατρού, σύμφωνα και με τις νέες οδηγίες GDPR.

Μπορείτε να αποκτήσετε τον τηλ. αριθμό του γραφείου της ACS της περιοχής σας από το κεντρικό τηλέφωνο της ACS, 210-8190000,  ή να τον βρείτε στο www.acscourier.net/el.

Αν συναντήσετε οποιαδήποτε προβλήματα, θα το εκτιμήσουμε ιδιαίτερα να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό.


Page 1 of 4

iso s new EN

sima png EN

   Eslin  3, Ampelokipoi, Athens 11523, Tel 210-6411060 & 210-6429969, Fax 210-6411067

Emails: info(at)neurodiagnostics.gr  & stzartos(at)gmail.com

menu6a

© 2004 - 2022 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD hostplus 35