sima png

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΝΟΣΟΥΣ:

• ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ (Myasthenia
  Gravis) (οι κλασσικές εξετάσεις
  και 3 νέες εξετάσεις)
• ΜΥΑΣΘΕΝΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
  LAMBERT-EATON (LEMS)
• ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΔΥΣΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
• ΜΥΟΣΙΤΙΔΑ (Πολυμυοσίτιδα /
  Δερματομυοσίτιδα, Νεκρωτική
  Μυοσίτιδα)
• ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΕΣ 
  (Guillain-Barre, Miller Fisher,κ.α.)
• ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
• ΟΠΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ 
  (ΝΜΟ) και CRION
• ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑ
• ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ EΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ
Σύνδρομα αυτοάνοσων εγκεφαλίτιδων:
-  Μεταιχμιακή (limbic) και NMDA
   εγκεφαλίτιδα
-  Αυτοάνοση παρεγκεφαλιδική
   αταξία
-  Αυτοάνοση επιληψία
-  Αυτοάνοση άνοια
-  Ψυχικές διαταραχές  
-  Διαταραχές ύπνου αυτοάνοσης
   αιτιολ.  
-  Δυσλειτουργία υποθαλάμου 
-  Διαταραχές όρασης
   αυτοάνοσης αιτιολογίας
-  Μυϊκή δυσκαμψία (Stiff-Person
   Syndrome / PERM)
-  Αυτοάνοση χορεία
-  Οψόκλωνο & μυόκλωνο
-  Στελεχιαία συνδρομή
-  Μυελοπάθεια αυτοάνοσης
   αιτιολογίας
-  Αισθητικοκινητική νευροπάθεια
CREUTZFELDT-JACOB
ALZHEIMER
Πραγματοποιούνται και όλες  
οι εξετάσεις ρουτίνας
(αιματολογικές, βιοχημικές, κλπ) 
σε συνεργασία με μεγάλα
διαγνωστικά κέντρα

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα - Παρασκευή 7:30-18:00
Σάββατο 09:00 - 11:00
 
Την Δευτέρα 28/05 το εργαστήριό
μας θα είναι κλειστό

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΖΑΡΤΟΣ ΝΕΥΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

Σε συνεργασία με το Τμήμα Νευροβιολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, με το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών και με πολλές άλλες Ελληνικές και διεθνείς ερευνητικές ομάδες, δραστηριοποιούμαστε στα ακόλουθα:

α. Ανάπτυξη νέων πολύ ευαίσθητων τεχνικών για τη διάγνωση της «οροαρνητικής μυασθένειας»  (RIA για αντι-τιτίνη, αντι-AChR και αντι-MuSK αντισώματα, CBA για αντι-LRP4, αντι-MuSK και αντι-AChR αντισώματα).

β. Βελτιώσεις των τεχνικών διάγνωσης της οπτικής νευρομυελίτιδας (ΝΜΟ) για αντισώματα κατά AQP1, AQP4 και MOG, και μελέτη του ρόλου των αντι-AQP1 αντισωμάτων.

γ. Επίσης μέλη της ομάδος μας ασχολούνται και με την μελέτη μηχανισμών πρόκλησης μυασθένειας, NMO και σκλήρυνση κατά πλάκας, θεραπείας της μυασθένειας, δομής του AChR, με αξιόλογες δημοσιεύσεις (π.χ. Zouridakis et al., Nat. Struct & Mol. Biol. 2014  και Kouvatsos et al. PNAS, 2016 in press, για την κρυσταλλική δομή της α9 και α2 υπομονάδας του ανθρώπινου AChR αντίστοιχα. Gilhus et al. Nature Reviews Neurology, 2016 in press, ανασκόπηση για τη μυασθένεια). 

Μερικές πρόσφατες ερευνητικές εργασίες μας που αφορούν εξελίξεις στη διάγνωση αυτοάνοσων νευρολογικών νόσων συμπεριλαμβάνουν:

Αντι-τιτίνη αντισώματα σε "οροαρνητική" μυασθένεια - νέος ρόλος για ένα παλιό αντιγόνο (Stergiou et al. J. Neuroimm, 2016. 292:108-115. doi: 10.1016/j.jneuroim.2016.01.018)

Η «τριπλά-οροαρνητική» μυασθένεια (χωρίς ανιχνεύσιμα αντισώματα κατά AChR, MuSK ή LRP4) η οποία αντιπροσωπεύει το ~10% των μυασθενών, δημιουργεί ένα σοβαρό κενό στη διάγνωση της μυασθένειας και περιπλέκει τη διαφορική διάγνωση παρόμοιων διαταραχών. Αρκετοί μυασθενείς με αντι-AChR αντισώματα έχουν επίσης αντισώματα κατά της τιτίνης, τα οποία συνήθως ανιχνεύονται με ELISA. Τα αντι-τιτίνη αντισώματα αποτελούν δείκτη παρουσίας θυμώματος σε μυασθενείς ηλικίας <50 ετών, αλλά δεν συμβάλουν στην διάγνωση της μυασθένειας καθώς μέχρι πρόσφατα ανιχνεύονταν μόνο σε θετικούς σε αντι-AChR αντισώματα. Έχουμε αναπτύξει μια πολύ ευαίσθητη δοκιμασία ραδιοανοσοκατακρήμνισης (radioimmunoprecipitation assay, RIPA) για αντι-τιτίνη αντισώματα, με την οποία πολλοί προηγουμένως τιτίνη-αρνητικοί οροί μυασθενών βρέθηκαν θετικοί, συμπεριλαμβανομένων αρκετών από «τριπλά-οροαρνητικούς» ασθενείς. Η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων με την RIPA επιβεβαιώθηκε με παρόμοια αποτελέσματα με Western Blot. Χρησιμοποιώντας την RIPA μελετήσαμε 667 MG ορούς από 13 χώρες. Όπως αναμενόταν, οι οροί από αντι-AChR θετικούς ασθενείς (AChR-MG) είχαν την υψηλότερη συχνότητα σε αντι-τιτίνη αντισώματα (40,9%), ενώ 14,6% και 16,4% των MuSK-MG και LRP4-MG ασθενών αντίστοιχα ήταν αντι-τιτίνη θετικοί. Το πιο σημαντικό ήταν ότι και το 13,4% (50/372) των τριπλά-οροαρνητικών μυασθενών είχαν αντι-τιτίνη αντισώματα. Κανένας από τους 121 υγιείς μάρτυρες ή τους 90 ασθενείς με μυοπάθεια δεν είχε αντι-τιτίνη αντισώματα, ενώ μόνο το 3,6% (7/193) των ασθενών με άλλες νευρολογικές νόσους είχε τέτοια αντισώματα. Ως εκ τούτου, προτείνουμε ότι η RIPA για αντι-τιτίνη αντισώματα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την ορολογική διάγνωση της μυασθένειας στους τριπλά-οροαρνητικούς ασθενείς.

Νέες πολύ ευαίσθητες RIA για αντι-AChR και αντι-MuSK αντισώματα

Έχουμε πρόσφατα αναπτύξει υπερευαίσθητες RIA για αντι-AChR και αντι-MuSK αντισώματα οι οποίες ανιχνεύουν ~10 φορές χαμηλότερες συγκεντρώσεις των αντίστοιχων αντισωμάτων. Στις RIA αυτές υπερδεκαπλασιάζουμε την αναλογία της ποσότητας του υπό έλεγχο ορού προς το ραδιενεργό αντιγόνο με αποτέλεσμα τον αντίστοιχο πολλαπλασιασμό του σήματος. Το κύριο πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι ότι διευκρινίζει την παρουσία ή απουσία των αντισωμάτων στην περίπτωση αμφίβολου αποτελέσματος με την κλασική RIA. Οι μικροί τίτλοι αντισωμάτων στο «αμφίβολο» αποτέλεσμα που αντιστοιχούν στην καθίζηση ενός πολύ μικρού ποσοστού της ραδιενέργειας το οποίο δημιουργεί αμφιβολία για το αν πρόκειται για ειδική καθίζηση ραδιενεργού αντιγόνου ή κάποιας μη ειδικής πρόσμιξης (για αυτό και δίνεται «αμφίβολο» αποτέλεσμα). Με τον πολλαπλασιασμό της αναλογίας ορού/αντιγόνου στην υπερευαίσθητη RIA, αν πρόκειται για ειδικά αντισώματα αυτά θα καθιζήσουν μέχρι 10 φορές μεγαλύτερο κλάσμα της ραδιενέργειας, αποκλείοντας την μη ειδική πρόσδεση. Πρέπει πάντως να τονιστεί ότι πρόκειται για επιβεβαίωση της παρουσίας των ειδικών αντισωμάτων  και όχι επιβεβαίωση της μυασθένειας. Εφαρμόσαμε ήδη την τεχνική αυτή στη μελέτη Κινέζων οροαρνητικών μυασθενών (σε συνεργασία με δύο διεθνείς κλινικές), η οποία υποβλήθηκε προς δημοσίευση. Ήδη την εφαρμόζουμε και σε όλους τους ορούς που μας έρχονται για έλεγχο αντι-AChR και αντι-MuSK αντισωμάτων, χωρίς επιπλέον χρέωση, και όποτε υπάρχει διαφωνία μεταξύ των δύο RIA, ή σε αμφίβολο αποτέλεσμα με την κλασική RIA δίνουμε και το αποτέλεσμα της νέας RIA ως παρατήρηση.

AQP1 αντισώματα στην οπτική νευρομυελίτιδα (ΝΜΟ)

Το κύριο αυτοαντιγόνο στην οπτική νευρομυελίτιδα (neuromyelitis optica, ΝΜΟ) είναι η aquaporin-4 (AQP4) η οποία εντοπίζεται στα αστροκύτταρα που ελέγχουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Ωστόσο, το 20-50% των ΝΜΟ ασθενών δεν έχουν AQP4 αντισώματα. Τα αστροκύτταρα όμως εκφράζουν και aquaporin-1 (AQP1) και αναρωτηθήκαμε αν μερικοί ΝΜΟ ασθενείς έχουν AQP1 αντισώματα αντί για AQP4 αντισώματα. Σε συνεργασία με τον Αναπλ. Καθ. Νευρολογίας Κ. Κυλιντηρέα, βρήκαμε ότι πολλοί ασθενείς με πιθανή ΝΜΟ, ή με παρόμοια συμπτώματα, έχουν AQP1 αντισώματα (J. Tzartos et al, PLOS-1, 2013). Ακολούθησαν και άλλες δημοσιεύσεις από εμάς  (Tuzun E., Tzartos J., et al. European Neurology, 2014. 72:271-272.) και άλλους  (Long Y et al. J Neuroimmunol 2014, 273:103–110). Πρόσφατα οι Schanda K. et al. (Neurol. Neuroimmunol. Neuroinflamm. 2015;2:e160; doi: 10.1212/NXI.0000000000000160) δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη των αντι-AQP1 αντισωμάτων στην NMO με κυτταρικό ανοσοφθορισμό (CBA), αλλά σε επιστολή μας που συνοδεύει την δημοσίευσή τους εξηγούμε τους λόγους της αποτυχίας τους. Αντίθετα, η ομάδα του E. Tuzun, σε συνεργασία με εμάς, βρήκαν πρόσφατα ότι σε απομυελινωτική πλάκα NMO ασθενούς με αντι-AQP1 αντισώματα είχε εξαφανιστεί η AQP1 ενώ δεν είχε επηρεαστεί η AQP4 (προς δημοσίευση). Αυτή η παρατήρηση αποτελεί την πρώτη ένδειξη ότι τα AQP1 αντισώματα μπορούν να συμβάλλουν στην παθογένεια της ΝΜΟ. Προσπαθούμε τώρα να καταλάβουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της AQP1-ΝΜΟ .

Ερευνητικές Χρηματοδοτήσεις στη Τζάρτος ΝευροΔιαγνωστική

i. Χρηματοδότηση για την «Ανάπτυξη εργαλείων σχετικών με την κατανόηση και διάγνωση νευροανοσολογικών παθήσεων».

Η Τζάρτος ΝευροΔιαγνωστική, επέτυχε, ως συντονιστής, χρηματοδότηση από την ΓΓΕΤ (σε συνεργασία με το εργαστήριό μας στο Ε.Ι. Παστέρ και με Ισραηλινά εργαστήρια). Η χρηματοδότηση αφορά κυρίως την προώθηση των ερευνών μας προς την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών για την οπτική νευρομυελίτιδα (αντισώματα κατά της ακουαπορίνης-1) και την μυασθένεια (αντισώματα κατά της αγρίνης).

ii. Συμμετοχή σε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (έργο: Muscle Stress Relief)

Η Τζάρτος ΝευροΔιαγνωστική συμμετέχει σε μεγάλο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, με συντονιστή τον καθ. Siegfried Labeit, το οποίο πρόσφατα εγκρίθηκε κατ αρχήν για διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συμβολή μας αφορά κυρίως τη μελέτη των αντι-τιτίνη αντισωμάτων στη μυασθένεια, και τη βελτίωση των τεχνικών ανίχνευσης αυτών των αντισωμάτων τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν ένα νέο βιοδείκτη για την οροαρνητική μυασθένεια.

Έσλιν  3, Αμπελόκηποι, Αθήνα 11523, Τηλ 210-6411060 & 210-6429969, Fax 210-6411067.

Emails: info@neurodiagnostics.gr & stzartos@gmail.com