Πρόσφατες δημοσιεύσεις (2019) του εργαστηρίου μας (Μυασθένεια στο Nature Reviews κ.α.)

  • · Gilhus NE, Tzartos S, Evoli A, Palace J, Burns TM, Verschuuren JJGM. Myasthenia gravis. Nature Reviews Disease Primers. 2019 May 2;5(1):30. doi: 10.1038/s41572-019-0079-y.

Αυτή η γενική ανασκόπησή μας για τη μυασθένεια και την κλινική αντιμετώπισή της, μπορεί να «διαβαστεί» πλήρης στον σύνδεσμο: https://rdcu.be/bzUbI  (χωρίς δυνατότητα εκτύπωσης ή αποθήκευσης) αλλά επίσης θα χαρούμε να σας στείλουμε το pdf αν μας στείλετε ένα απλό μήνυμα (πχ: «pdf μυασθένεια») στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  • · Koneczny I, Rennspiess D, Marcuse F, Dankerlui N, Abdul Hamid M, Mané-Damas M, Maessen J, Van Schil P, Saxena A, Zisimopoulou P, Lazaridis K, Woodhall M, Karagiorgou K, Tzartos J, Tzartos S, De Baets MH, Molenaar PC, Marx A, Zur Hausen A, Losen M, Martinez-Martinez P.  Characterization of the thymus in Lrp4 myasthenia gravis: Four cases. Autoimmun Rev. 2019 Jan;18(1):50-55. doi: 10.1016/j.autrev.2018.07.011.
  • · Varvaressos S, Breza M, Maroussi S, Printzou M, Georgoulis A, Papageorgiou E, Kartanou Ch, Karadima G, Tagaris G, Koutsis G, Tzartos J1. Complex phenotype in a C9ORF72-positive patient with high titer anti-GAD antibodies: neuroimmunology meets neurogenetics. Europ J Neurol. 2019, doi:10.1111/ene.13926.

Τα PDFs των παραπάνω μπορούν να αποσταλούν αν μας ζητηθούν στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.