Μέτρηση επιπέδων GFAP στο ΕΝΥ για την NMO

Υιοθετούμε τη μέτρηση της πρωτεΐνης GFAP στο ΕΝΥ των ασθενών του φάσματος των NMO ασθενειών. Οι αυξημένες συγκεντρώσεις της GFAP  στο ΕΝΥ αποτελούν δείκτη καταστροφής των αστροκυττάρων και ανιχνεύονται σε ΝΜΟ ασθενείς με αντί-AQP4 αντισώματα (αλλά όχι σε αυτούς με αντι-MOG αντισώματα). Ανιχνεύονται μόνο κατά τις υποτροπές και όχι στις περιόδους ύφεσης.

   Eslin  3, Ampelokipoi, Athens 11523, Tel 210-6411060 & 210-6429969, Fax 210-6411067

Emails: info(at)neurodiagnostics.gr  & stzartos(at)gmail.com

menu6a